Kaleva Median toimi­tus­johtaja Juha Laakkonen Sanomalehtien Liiton puheen­joh­ta­jistoon

Sa­no­ma­leh­tien Lii­ton hal­li­tus teki hen­ki­lö­va­lin­to­ja tors­tai­na 16. tammikuuta pi­de­tys­sä ko­kouk­ses­sa.

Lii­ton pu­heen­joh­ta­ja on Sa­no­ma Me­dia Fin­land Oy:n Uu­tis- ja fe­a­tu­re­me­dia -yk­si­kön lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Pet­te­ri Put­ki­ran­ta. SLP Kus­tan­nuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Ten­na Tal­vi-Pie­ta­ri­la toi­mii Sa­no­ma­leh­tien Lii­ton en­sim­mäi­se­nä ja Ka­le­va Median toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laak­ko­nen toi­se­na va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na vuon­na 2020.

Tal­vi-Pie­ta­ri­la jat­kaa va­ra­pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä, Laak­ko­nen va­lit­tiin pu­heen­joh­ta­jis­toon uu­te­na. Laak­ko­nen va­lit­tiin myös lii­ton ja­ke­lun edun­val­von­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si.

Hal­li­tuk­sen muut jä­se­net ovat:

Vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Ar­no Ahos­nie­mi, Al­ma Ta­lent Oy

Kon­ser­ni­joh­ta­ja Vesa-Pek­ka Kan­gas­kor­pi, Kes­ki­suo­ma­lai­nen Oyj

Pai­kal­lis­joh­ta­ja, pää­toi­mit­ta­ja Kar­ri Kan­na­la, Ete­lä-Suo­men Me­dia Oy

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Ke­to­nen, Tu­run Sa­no­mat Oy

Vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Su­san­na Lan­dor, KSF Me­dia Ab

Hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Lau­ri­nen, Vies­ti­leh­det Oy

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, pää­toi­mit­ta­ja Nik­las Ny­berg, HSS Me­dia Ab

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ol­li Pir­ho­nen, Ilk­ka-Yh­ty­mä Oyj

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Rai­mo Puus­ti­nen, Pu­na­Mus­ta Me­dia Oyj

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ol­li Sirén, Pir­me­di­at Oy

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ju­ha­na Tik­ka, Kaa­kon Vies­tin­tä Oy

Sih­tee­ri, Jär­jes­tö­pääl­lik­kö Ilo­na Han­ni­kai­nen

Lähde: Sanomalehtien liiton hallitus ja strategiaryhmät >