Hallinto

Kaleva Oy on osakeyhtiö, jossa päätösvalta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimivan johdon kesken. Yhtiön osakkeista yli 90 prosenttia on yksityisten ihmisten omistuksessa. Osakkeet jakautuvat äänivaltaiseen K-sarjaan ja nk. etuoikeutettuun A-sarjaan.

Korkeinta päätösvaltaa Kaleva Oy:ssä käyttää sääntömääräisesti kerran vuodessa kokoontuva yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus muun muassa päättää Kalevan strategisista linjauksista, suurimmista investoinneista sekä valitsee yhtiön toimitusjohtajan.

Kaikkiaan yhtiöllä on noin 280 omistajaa.