Kasvamme pohjoisesta – nelivetostrategiamme vie perille kelillä kuin kelillä

Olemme toimineet pohjoisen puolesta yli 120 vuotta. Tarkoituksemme on vahvistaa pohjoisen henkistä ja taloudellista vireyttä sekä ihmisten ylpeyttä omista juuristaan. 

Liiketoimintaamme ohjaa neljä tavoitetta. Kasvamme pohjoisesta

Alan innostavimmaksi työyhteisöksi

Korvaamattoman sisällön tuottajaksi

Halutuimmaksi markkinointikumppaniksi

Skaalautuvimmaksi palvelualustaksi

Arvot ovat kulttuurimme kivijalka. Ne ohjaavat jokapäiväistä tekemistä ja kanssakäymistä niin työntekijöiden kuin asiakkaiden kanssa.  Me uskomme, että innostava työntekijäkokemus luo erinomaista asiakaskokemusta ja pitkäkestoista kilpailuetua.

Kannamme vastuun pohjoisesta

Vastuu pohjoisesta on tapamme tehdä vastuullista liiketoimintaa ja luotettavaa journalismia alueellamme. Se on tekoja pohjoisen talouden, ihmisten ja luonnon hyväksi.

Saavutamme yhdessä jokaista arvostaen

Yhdessä saavuttaminen jokaista arvostaen on takeemme tavoitteelliselle liiketoiminnalle. Ei hinnalla millä hyvänsä, vaan toisiamme tukien.​

Halu ja kantti uudistua ja kasvaa

Halu ja kantti uudistua ja kasvaa vie meitä jatkuvasti eteenpäin. Se on poisoppimista, uuden kokeilua ja tekemistä. Se on jokaisen halua kehittää itseään.

Vahvistamme luottamusta joka päivä

Vain vahvistamalla luottamusta joka päivä, niin työtovereiden kuin asiakkaiden keskuudessa, rakennamme pitkäkestoista kilpailuetua ja asiakasuskollisuutta.