Vahva panostus digiin jatkuu

Olemme toimineet pohjoisen puolesta yli 120 vuotta. Tarkoituksemme on vahvistaa pohjoisen henkistä ja taloudellista vireyttä sekä ihmisten ylpeyttä omista juuristaan.

Liiketoimintaamme ohjaa neljä tavoitetta:

Paikallinen sisältö, jota ei voi olla tilaamatta

Kasvun rakentaja ja halutuin markkinointikumppani

Toimialan innostavin työpaikka

Arktiset sisällöt ja palvelut maailmalle

Panostamme liiketoiminnoissamme digitaalisiin sisältöihin ja asiakkuuksiin, monikanavaiseen logistiikkaan, datan hyödyntämiseen ja hyvään johtamiseen.

Arvot ovat kulttuurimme kivijalka. Ne ohjaavat jokapäiväistä tekemistä ja kanssakäymistä niin työntekijöiden kuin asiakkaiden kanssa.  Me uskomme, että innostava työntekijäkokemus luo erinomaista asiakaskokemusta ja pitkäkestoista kilpailuetua.

Vastuu Pohjoisesta on tapamme tehdä vastuullista liiketoimintaa ja luotettavaa journalismia alueellamme. Se on tekoja pohjoisen talouden, ihmisten ja luonnon hyväksi.

Yhdessä saavuttaminen jokaista arvostaen on takeemme tavoitteelliselle liiketoiminnalle. Ei hinnalla millä hyvänsä, vaan toisiamme tukien.​

Halu ja kantti uudistua ja kasvaa vie meitä jatkuvasti eteenpäin. Se on poisoppimista, uuden kokeilua ja tekemistä. Se on jokaisen halua kehittää itseään.

Vain vahvistamalla luottamusta joka päivä, niin työtovereiden kuin asiakkaiden keskuudessa, rakennamme pitkäkestoista kilpailuetua ja asiakasuskollisuutta.