Kaleva Median ilmoituskanava

Olemme sitoutuneet toimimaan Kaleva Mediassa vastuullisesti, lainmukaisesti ja konsernin eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen. Meille on tärkeää seurata eettisten periaatteidemme toteutumista jokapäiväisessä toiminnassamme ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.

Kaleva Media ottaa käyttöön luottamuksellisen, anonyymin Ilmoituskanava-palvelun. Ilmoituskanava on väylä havaitsemiesi väärinkäytösten ilmoittamiseen yrityksellemme. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että yrityksessämme on tapahtunut rikos tai väärinkäytös tai muu yrityksemme arvojen vastainen toiminta.

Vaalimme toiminnassamme avointa organisaatiokulttuuria, jossa jokainen voi kertoa huolenaiheistaan pelkäämättä kielteisiä seuraamuksia. Suosittelemme keskustelemaan epäkohdista ensisijaisesti esihenkilön tai asiasta yrityksessämme vastaavan henkilön kanssa. Jos et halua tuoda asiaa näille henkilöille, voit käyttää ilmoituskanavaa. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä täysin nimettömänä. Ilmoituskanavassa on mahdollista käydä anonyymiä keskustelua ilmoituksen käsittelijän kanssa.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Suojaamme aina ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuuden.

Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilöllisyystietojasi ulkopuolisille ilman suostumustasi. Ilmoitukset näkevät yrityksessämme johtoryhmästä nimetyt henkilöt. Selvityksessä voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita tarkoituksenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Ilmoitusten käsittelyyn yrityksessämme valtuutetut henkilöt voivat pyytää lisätietoja ilmoituksen tekijältä kanavan kautta. He myös vastaavat kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin ryhdymme ilmoituksen perusteella. Otathan siis ylös koodin, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen ilmoituskanavassa, jotta pääset viestimään ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Tavanomainen palaute

Tavanomaista palautetta, esimerkiksi asiakaspalautetta, tulee antaa kyseisiä palautekanavia käyttäen.

Eri yksiköiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Lisätietoa ilmoittajan henkilöllisyyden salauksesta

Ilmoituskanava on toteutettu puolueettoman ja ulkopuolisen kumppanin Keskuskauppakamarin kanssa anonyymin ilmoittajan henkilöllisyyden salaamiseksi. Keskuskauppakamari tarjoaa palvelun teknisen toteutuksen eikä vastaanota ilmoituksia.

Yrityksen valtuuttamat käsittelijät vastaanottavat ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset ja käsittelevät ne luottamuksellisesti. Vain valtuutetuilla käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin.

Ilmoituksen voi tehdä aina nimettömästi. Ilmoituksen vastaanottavat käsittelijät eivät saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin tunnistaa. Kaikki ilmoitukset kryptataan luontihetkellä symmetrisellä ja asymmetrisella vahvalla salausalgoritmilla, jota ei voi purkaa tai muuttaa jälkeenpäin. Käsittelijät saavat tietoonsa vain ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön.

Ilmoittaja voi halutessaan jättää ilmoituksen yhteydessä nimensä ja yhteystietonsa. Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt emmekä luovuta henkilöllisyystietojasi ulkopuolisille ilman nimenomaista suostumustasi, ellei ilmoituksen asianmukainen käsittely vaadi tietojen viemistä viranomaisille tai muita vastaavia toimenpiteitä.

Ilmoitukseen ei tule sisällyttää arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kuvailun ja sen käsittelyn kannalta.