Näkymättö­mästä näkyvää – Miksi meidän tulee kiinnostua datasta?

Maailman parhaiden palveluiden tasosta on tullut uusi standardi kaikille palveluille. Ihmiset ovat tottuneet nopeaan, monikanavaiseen ja personoituun palveluun. Kaikkien yritysten on kyettävä yltämään johtavien yritysten kuten Facebookin, Spotifyn tai Netflixin asettamalle palvelutasolle ja vastaamaan kuluttajien jatkuvasti muuttuviin kulutustottumuksiin.

Heidi Kananen, data- ja tutkimuspalveluiden johtaja, Kaleva Media

Koronan myötä tämä ei ole vain kuluttajien toive, vaan olemme olleet pakotettuja siirtämään asioimisemme verkkoon. Toisaalta tämä tarjoaa myös mahdollisuuksia pienellekin yritykselle haastaa markkina-asemat ja mahdollisuuden heilauttaa markkinoita nopeasti.

Se, että suurten yhtiöiden tarjoamat palvelut ovat aina saatavilla, omalla kielellä, kellonajasta riippumatta, lähellä ihmisiä älypuhelimessa tarkoittaa sitä, että ne määrittävät myös kaikkien muiden palveluiden ja tuotteiden käyttötapaa. Tällaisten palveluiden tuottamiseksi tarvitaan tietoa ja dataa käyttäjien toimintatavoista, median käytöstä sekä siitä, miten ihmiset haluavat tulla tavoitetuksi ja miten he haluavat asioida yrityksen kanssa. Palveluiden ja tuotteiden on tultava ihmisten luo. Ihmisten kulutuskäyttäytyminen ja palvelutasovaatimukset muuttuvat ja kaikkien toimijoiden on sijainnista, toimialasta, palvelusta, tuotteesta, asiakaskunnasta tai mistä tahansa syystä riippumatta kyettävä vastaamaan samaan asiakaskokemusvaatimukseen.

Kaikkien yritysten on kyettävä yltämään johtavien yritysten asettamalle palvelutasolle ja vastaamaan kuluttajien jatkuvasti muuttuviin kulutustottumuksiin.

Onneksi tämä ei ole enää vain suurten yhtiöiden etuoikeus. Tiedon keräämisestä on tehty kustannustehokasta ja helppoa. Asiakkaista saatavan tiedon hyödyntämisellä on myös tutkimusten mukaan ollut merkittävä vaikutus yritysten menestykseen. Todennäköisyys keskimääräistä parempiin katteisiin, myynteihin ja markkinoinnin vaikuttavuuteen on lähes kaksi kertaa suurempi yrityksillä, jotka perustavat päätöksensä asiakkaista saatavaan tietoon (Gartner). Tässä onnistuneet yritykset nostavat merkittävimmäksi asiaksi sen, että tieto tulee olla osana jatkuvaa tekemistä, päivittäin käytössä ja helposti saatavilla (ei vain IT-osaston juttu). Ihmisymmärrys tulee olla kaiken tekemisen keskiössä. Yritykset tekevät päätöksiä tähän tietoon perustuen. Kun nähdään, mikä toimii ja mikä ei, voidaan tehokkaammin hyödyntää käytettävissä olevia resursseja.

Me uskomme Kaleva Mediassa, että paikallistuntemus ja ihmisymmärryksen hyödyntäminen on ratkaiseva tekijä, jonka avulla tehdään asiakkaan kohderyhmälle juuri heitä tavoittavaa, kiinnostavaa, erottuvaa ja selkeää markkinointia. Tutkimuspalvelumme, erityisesti vuosittainen Pohjoista Kanttia arvo- ja asennetutkimus sekä Kasvun alusta, joka kokoaa asiakkaan datan yhteen paikkaan, luovat asiakkaillemme liiketoimintaan ja markkinointiin suunnan. Ihmisymmärrys ohjaa koko markkinoinnin prosessia. Se tekee markkinoinnista aidompaa.

Mitä paremmin asiakkaalle kyetään tarjoamaan hänen tarpeisiinsa kohdennettua palvelua, hänelle sopivana aikana ja hänelle sopivaa kanavaa pitkin, sitä parempi asiakaskokemus syntyy. Datan hyödyntäminen tekee asioista ja ilmiöistä näkyviä.

Heidi Kananen, data- ja tutkimuspalveluiden johtaja, Kaleva Media

Tämä kirjoitus on julkaistu alunperin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät -lehdessä 1/2021.