Koillissanomien näköislehti uudistui

Koillissanomien näköislehti uudistui

Koillissanomien näköislehti uudistui ja siirtyi Kaleva Median eKaleva julkaisuportaaliin.

Koil­lis­sa­no­mien lu­ki­jat saivat maa­nan­tai­na 12. tammikuuta käyt­töön­sä uu­den nä­köis­leh­den. Uu­si nä­köis­leh­ti on toi­min­nal­taan var­mem­pi ja laa­dul­taan pa­rem­pi kuin en­ti­nen.

Koil­lis­sa­no­mien van­haa nä­köis­leh­teä vii­me viik­koi­na kiu­san­neet tyh­jien si­vu­jen on­gel­mat pois­tu­vat uu­den jär­jes­tel­män ja uu­den nä­köis­leh­den myö­tä. Uu­si nä­köis­leh­ti on suun­ni­tel­tu si­ten, et­tä sitä on help­po käyt­tää.

Koil­lis­sa­no­mien näkäislehteen pääsee lehden si­vus­tol­la sa­mas­ta pai­kas­ta kuin tä­hän­kin as­ti, eli si­vus­ton ylä­lai­das­ta nä­köis­leh­ti-lin­kin kaut­ta. Nä­köis­leh­ti avau­tuu uu­teen vä­li­leh­teen eKa­le­vaan. eKa­le­vas­sa pää­set lu­ke­maan myös mui­ta Ka­le­va Me­di­an nä­köis­leh­tiä: Ka­le­vaa, Kale!a, Koti-Ka­le­vaa, Ka­le­van tee­ma­liit­tei­tä, Raa­hen Seu­tua, Raa­he­lais­ta ja Py­hä­jo­ki­seu­tua.

Tutustu Koillissanomiin ja tilaa näköislehti >