Kun kasvu piilee digimarkkinoinnissa, mutta aika ei riitä kaikkeen – Mistä erinomaisen digimarkkinointikumppanin tunnistaa?

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet ovat rajattomat, mutta markkinoijan aika ei aina riitä kaikkien roimasti lisääntyneiden kanavien salojen omaksumiseen. Tällöin avukseen voi pyytää digimarkkinoinnin ammattilaisen. Mutta mistä tunnistaa erinomaisen digimarkkinointikumppanin?

Perinteisen yhtenäisen mediakentän pirstaloituminen on ajanut paitsi tiedon, myös asiakkaat lukuisiin eri kanaviin. Sen sijaan, että kaikki journalistinen ja markkinoinnillinen informaatio nautittaisiin massamediasta, juuri itseä kiinnostavaa tietoa siemaillaan perinteisen median ohella sosiaalisen median eri kanavista ja hakukoneiden kautta löydettynä.

Asiakkaiden tavoittamisen työkalut ovat siis lisääntyneet, mutta se voi poikia markkinoijalle ongelman: Mitä työkalua milloinkin käytän? Mistä kanavasta asiakkaani löydän? Minkälainen sisältö toimii milläkin alustalla? Mihin kanavaan markkinointieurot kannattaa sijoittaa? Eri sosiaalisen medioiden alustoilla kun on omat profiilinsa ja käyttäjäkuntansa – ja kanavien algoritmitkin ovat jatkuvassa muutoksessa.

Monikanavainen markkinointi haastaa tekijänsä

Monikanavaisessa markkinoinnissa ja esimerkiksi sosiaalisen median saloista ajan hermolla pysyminen on kokopäivätyötä, eikä puolivaloin digimarkkinointinsa pyörittäminen johdakaan kuin laihoihin tuloksiin.

Jos omat hartiat käyvät digimarkkinoinnin suhteen liian kapeiksi, on syytä turvautua digimarkkinoinnin ammattilaisiin, jollaisten määrä on valtavasti kasvanut samassa tahdissa mediakentän palveluiden lisääntymisen kanssa.

Koska hakukonenäkyvyys ja -markkinointi sekä markkinointi sosiaalisessa mediassa ovat elimellisen tärkeitä osia tämän päivän markkinointia, asettaa markkinoija digimarkkinointikumppanin harteille suuren vastuun. Laadukas digimarkkinointikumppani kiittää luottamuksesta paitsi tuottamalla näkyviä tuloksia, myös olemalla raportoinnissaan ja toiminnassaan läpinäkyvä – siis aito kumppani.

Kasvun rakentaminen on yhdessä etenemistä

Kumppanuus on digimarkkinoinnin taikasana. Vain kumppaneina toimintaa ja tuloksia voidaan pitkäjänteisesti yhdessä kehittää kohti markkinoijan tavoitteita.

Meidän ajattelussamme eivät merkitse pikavoitot vaan aito kestävä kasvu, eikä markkinoijankaan kannata suhtautua digimarkkinointiin irtoratkaisuna, sillä sen tulokset on nopeasti pyyhitty pois.

Kasvun pitkäjänteinen tuottaminen taas perustuu luottamuksen ja avoimuuden varaan: on pystyttävä todentamaan, mitä eri osaajamme ovat tehneet, millä hinnalla, mitä tuloksia saavutettiin ja mitä voisi tehdä vielä paremmin. Oli sitten kyse banneriverkostoista, TikTok-kampanjoinnista tai hakukonelöydettävyyden parantamisesta.

Asiakkaalta ei voi edellyttää koko valtaisan digimarkkinointihimmelin hallintaa, joten hyvä kumppani osaa pureskella tiedon ja tulokset helposti sulateltavaan muotoon. Niin Google kuin sosiaalisen median palvelutkin tuottavat runsaasti dataa saavutetusta yleisöstä ja tehtyjen toimien vaikutuksesta. Tämän datan jakaminen, ymmärrettävästi esittäminen sekä siitä johtopäätösten tekeminen kuuluvat luotettavan digimarkkinointikumppanin hyveisiin.

Digimarkkinointi on oppimismatka

Kuten todettua, digimarkkinoinnin maailma on dynaaminen, jatkuvassa muutoksessa.

Siksi suhtaudumme digimarkkinointiyhteistyöhön oppimismatkana, joka tuottaa dataa, oppia ja tietoa. Kun kumppanuus ja vuorovaikutus toimivat, tällä opintoretkellä molemmat oppivat: digimarkkinoija ja asiakas, ja ammennettu tieto kehittää myös asiakkaan omaa osaamista aiheesta.

Opitun perusteella digimarkkinointia, sen sisältöjä ja vaikka kanavavalintoja voidaan kehittää aina vain paremmiksi datan näyttöön pohjautuen.

Toisin sanoen jokainen laukaus ei välttämättä mene maaliin, mutta analysoimalla laukaukset pallo löytää tiensä verkon perukoille entistä useammin.

Mukanasi maaliverkkoa heiluttamassa ovat rekrytoinnin ammattilaisemme, sosiaalisen median eksperttimme, sisältötaitajamme sekä Google- ja dataosaajamme – sekä Kaleva Median perinteisen median kanavat.

Teksti: Petteri Parhi

Petteri Parhi

digimarkkinoinnin kehittäjä
040 531 8123
petteri.parhi@kalevamedia.fi

Petteri työskentelee Kaleva Medialla markkinoinnin asiantuntijatiimin vetäjänä. Hänellä on pitkä työkokemus eri tehtävistä markkinoinnin, muotoilun ja analytiikan parissa. Työssään häntä innostaa luovuuden ja teknologian yhdistäminen tuloksellisen liiketoiminnan aikaansaamiseksi.

Petteri ja yli 120 muuta kasvun rakentajaamme auttavat pohjoisen yrityksiä kasvamaan markkinoinnin keinoin paikallista ihmisymmärrystä hyödyntäen. Ota yhteyttä, mikäli haluat liiketoimintasi kasvu-uralle.

Katso lisää ja innostu