Koolla ei ole väliä – ihmis-, markkina- ja paikallisymmärryksellä on

Saimme yhteydenoton eräältä lappilaiselta yrittäjältä. Hän kaipasi apua digimarkkinointiin liittyvissä asioissa, mutta epäili onko hän tällaisen ”kahden kivijalkaliikkeen omistajana” liian pieni toimija Kaleva Medialle. Tämä herätti pohtimaan, että lienee paikallaan terävöittää meillä tätä viestiämme – Koolla ei oikeasti ole väliä! 

Olen usealta pk-yrittäjältä saanut kuulla, että he ovat valinneet digitaalisen markkinoinnin yhteistyökumppanikseen ”jonkun firman Etelä-Suomesta”. Kun olen kysynyt heidän kokemuksiaan yhteistyöstä, niin se on usein jäänyt melkoisen kasvottomaksi, pelkästään maililla toimitettavien automaattiraporttien varaan. Konsultaatio siitä mitä markkinointikampanjan luvut tarkoittavat ja mitä johtopäätöksiä niistä pitäisi tehdä päästäkseen markkinoinnille asetettuihin tavoitteisiin, jää ohkaiseksi tai jopa olemattomaksi. Tai että markkinoinnille ei ole asetettu tavoitteita ensinkään.

On kohtuutonta vaatia yrittäjältä, että hän oman bisneksensä pyörittämisen lisäksi hallitsee myös CTR:t, CPC:t, Bounce ratet ja muut lukuisat raporteissa esiintyvät termit. Saati hän vieläpä tietäisi mitkä niistä on markkinoinnin tavoitteeseen pääsyn kannalta relevantteja ja että onko termien luvut nyt sitten hyviä vai huonoja. Ja mikä tärkeintä – mitä pitäisi asian eteen tehdä, jos ne eivät ole tavoitteiden mukaisia. Silti nimenomaan pienemmissä yrityksissä tätä osaamista ja tietoutta (ja aikaa perehtymiselle) tarvittaisiin, koska aina ei ole resursseja palkata markkinointipäällikköä ja somevastaavaa hoitamaan näitä hommia.

Viestintätoimisto Aivelan hiljattain tekemän valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan markkinointistrategia puuttuu lähes joka neljänneltä pk-yritykseltä Suomessa. Luku on suuri, vaikkakaan ei yllättävä. Markkinointia tehdään todella usein adhoc-pohjalta ja liian kireillä aikatauluilla. Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus puuttuvat.

Kaleva Media haluaa olla yrityksen tärkein markkinointikumppani. Me koemme tehtäväksemme tehdä monimutkaisesta yksinkertaista. Toimia arjen apurina suunnittelemassa markkinointianne, miettimässä sen tavoitteita ja tulkitsemassa markkinoinnin tunnuslukuja ja sparraamassa Teitä, yrittäjät, kasvun polullanne. Jos on halua kasvaa, meiltä löytyy halua auttaa teitä siinä. Koosta riippumatta.

Ammattitaitoista, asiakaslähtöistä ja tuloksellista markkinointia voi toki tehdä riippumatta siitä, missä kumppaniyritys fyysisesti sijaitsee. Väitän kuitenkin, että pohjoisen markkinaa, kuluttajakäyttäytymistä ja sielunmaisemaa ymmärtää parhaiten se taho, jolla itsellään on juuret siellä.

Teksti: Toni Kyllönen
Tämä kolumni on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehdessä 2/2022

Toni Kyllönen

asiakkuusjohtaja
040 669 2525
toni.kyllonen@kalevamedia.fi

Toni ja yli 120 muuta kasvun rakentajaamme auttavat pohjoisen yrityksiä kasvamaan markkinoinnin keinoin paikallista ihmisymmärrystä hyödyntäen. Ota yhteyttä, mikäli haluat liiketoimintasi kasvu-uralle.

Katso lisää ja innostu