Vastuullisuus on pohjoissuomalaisille merkityksellisyysteko, kertoo Kaleva Median Pohjoista kanttia 2021 -tutkimus

Toista kertaa toteutettu Kaleva Median Pohjoista kanttia -tutkimus nostaa esille megatrendien vaikutuksen pohjoisen ihmisten arkeen ja ostokäyttäytymiseen.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena heinä-syyskuussa 2021. Tutkimukseen osallistui 1200 18-75 -vuotiasta Pohjois-Suomessa asuvaa henkilöä, jotka vastasivat vastuullisuuteen, teknologiaan, monimutkaistuvaan maailmaan ja kuluttamiseen liittyviin kysymyksiin.

– Vastuullisuusajattelun kasvu ja ekologisen jälleenrakentamisen tarve ovat globaaleita ilmiöitä, ja vastuullisuus on merkittävä osa myös pohjoissuomalaisten identiteettiä, kertoo Kaleva Median Insight Manager Mari Jauhola. Merkityksellisyyden tunne on yksi ihmisen psykologisen hyvinvoinnin perustarpeista. Vastuullinen kuluttaminen täyttää tutkimuksen mukaan ensisijaisesti juuri tätä merkityksellisyyden kokemusta; omilla teoilla voidaan vaikuttaa yhteiseen hyvään.

Vastuullisuuteen liitetään vahvasti ympäristöasiat ja luonnon hyvinvointi. Jauholan mukaan pohjoissuomalaisten luontosuhde on erittäin vahva, ja luonnon merkitys pohjoisille ihmisille on jopa suurempi kuin suomalaisille yleisesti. Niinpä esimerkiksi yritysten ympäristövastuullisuus on merkittävä ostopäätöksiä ohjaava kriteeri.

Vastuullisuusasioissa läpinäkyvyys on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla kuluttajien luottamus voitetaan. Erityisesti nuoret aikuiset kokevat turhautumista siitä, että vastuullisten valintojen tekeminen sysätään liiaksi kuluttajan harteille. Esimerkiksi tuotteiden alkuperän selvittäminen voi viedä kohtuuttoman paljon aikaa.

Digitaalisuus ja teknologian sulautuminen kaikkeen tuovat arkeen helpotusta, mutta myös haasteita. Vaikka erityisesti nuoret ja työssäkäyvät kokevat digitaalisten palveluiden helpottaneen elämäänsä, varttuneemmalle väestölle uuden omaksuminen ei aina ole yhtä helppoa. Maailma ympärillä monimutkaistuu, eri ikäisille eri syistä.

– Yrityksille tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kyetään tarjoamaan helpotusta kuluttajien päätöksentekoon tai hektiseen arkeen, Jauhola summaa.

– Enää millään yrityksellä ei ole varaa jättäytyä kokonaan digitalisaation ulkopuolelle. Kuluttajat etsivät aktiivisesti tietoa verkosta ostopäätösten tueksi, ja yli 70-vuotiaistakin pohjoissuomalaisista noin 70% käyttää sosiaalista mediaa. Puolet kuluttajista sanoo suhtautuvansa epäluuloisesti yrityksiin, joilla ei ole omia verkkosivuja, toteaa Jauhola.

Entä miltä näyttää lähitulevaisuus ja kuluttaminen Pohjois-Suomessa? Jauholan mukaan tutkimus osoittaa, että tulevaisuuteen suhtaudutaan voittopuolisesti positiivisesti, ja ihmiset janoavat elämyksiä ja yhdessäoloa.

– Maailman jälleen avautuessa, matkailuun, kulttuuriin, tapahtumiin ja ravintoloihin tullaan panostamaan. Eikä tämä ole pelkästään nuorten tai nuorten aikuisten asia, vaan esimerkiksi 50-59-vuotiaat korostuvat vahvasti tässä sosiaalisten elämysten kuluttamisessa.

Haluatko katsoa lisää Pohjoista kanttia 2021 -tutkimuksen tuloksia? Voit katsoa tapahtuman tallenteen sivuillamme.

Katso lisää ja innostu