Asiakas- ja markkinaym­märrys

Digitalisoituva ja monimutkaistuva markkinointi ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuminen ovat nostaneet asiakasymmärryksen merkityksen täysin uudelle tasolle.