Onko osaajien rekrytointi kasvun esteenä?

Työelämä muuttuu samoin kuin koko maailma ja korona on omalta osaltaan vauhdittanut tätä muutosta. Ihmiset odottavat yritysmaailmalta vastuullista toimintaa ja yrityksissä on otettu valtava digiloikka eteenpäin. Sen myötä toiminta on voinut mennä yhä monimutkaisemmaksi. Mitä tämä tarkoittaa rekrytointien näkökulmasta, Kaleva Median rekrymainonnan asiantuntija Annariitta Nousiainen avaa asiaa markkinoinnin näkökulmasta.

Myös työelämä on muutoksen pyörteissä. Muutos on tapahtunut työntekijöiden asenteissa, ajatusmaailmassa ja tavoissa tehdä työtä. Työpaikkoihin sitoudutaan yhä heikommin, työsuhteet lyhenevät, uudenlaisia työtehtäviä syntyy jatkuvasti ja alanvaihto on yhä yleisempää. Pahimmillaan nykyinen tilanne heikentää yritysten kykyä selvitä muutoksesta.

Jo pitkään on maalailtu uhkakuvia siitä, kuinka työelämä tulee radikaalisti muuttumaan kun suuret ikäluokat eläköityvät. Näkisin, että nyt ollaan tämän muutoksen pyörteissä. Suomen mittakaavassa on se tilanne, että ihmisiä poistuu enemmän työelämästä kuin sinne tulee.

Talouskasvun ennustetaan nousevan vielä ainakin pari vuotta ja työllisyys on parantunut merkittävästi koko Suomessa. Avoimia työpaikkoja on paljon, samoin pitkäaikaistyöttömiä. Ongelmaksi näissä on kuitenkin muodostunut näiden työpaikkojen ja ihmisten kohtaaminen.

Yhä useammalla alalla on työvoimapula

Terveydenhoitoalalla uuvutaan ja mietitään alan vaihtoa, rakentaminen kaipaa kipeästi osaavaa työvoimaa, taloushallinnon ammattilaisia haetaan kissojen ja koirien kanssa, samoin isännöitsijöitä. Ravintola-alalla on koronan myötä ehditty jo kouluttautua ja työllistyä muihin tehtäviin.

Monen yrityksen kasvun esteenä on sopivan henkilöstön löytäminen ja henkilöstön sitouttaminen työyhteisöön ja yritykseen.

Aivan varmasti tässä muutoksessa on paljon hyvääkin. Sen myötä eri tahot joutuvat uudistamaan organisaation toimintamalleja ja johtamiskulttuuria. Aletaan miettiä sitä, mitä vahvuuksia ihmisillä on ja miten niitä pystytään hyödyntämään. Miten työn tekemisestä tehdään mahdollisimman mukavaa. Arvostetaan vapaa-ajan ja työn tasapainoa, tehdään hyviä tiimimalleja joissa jokainen pääsee jakamaan osaamistaan ja työn mielekkyys kasvaa.

Organisaatioissa muutokset lähtevät organisaatioiden sisältä ja näkyvät myös ulospäin. Osaajien rekrytointien onnistumisen edellytyksenä on se, että rekrytoiva taho tuo esille ne kilpailuetutekijät, joilla ammattilaiset houkutellaan heille töihin. Työnantajabrändin rakentamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Nämä asiat eivät ole pelkkää sanahelinää vaan työntekijöiden sitouttamisen kannalta organisaatioiden sisäiset prosessit tulee olla kunnossa. Kun työ on mielekästä ja arvomaailmat kohtaavat, se näkyy kyllä myös ulospäin.

Yritysten brändin rakentaminen ja rekrytoinnit kulkevat käsi kädessä ja tukevat toisiaan

Yhä tärkeämpää tässä ajassa on ymmärtää paikallisesti alueen ihmisiä. Ihmisymmärryksen avulla löydätte osaajat, jotka sopivat teidän yrityskulttuuriinne ja samalla rakennettaan brändimielikuvaa erittäin positiivisella rekrytointiviestillä. Viestin sisällöllä on erittäin suuri merkitys. Rekrytointiviesti tavoittaa osaajat siellä, missä ihmiset kuluttavat mediaa ja hakemusprosessista tulee tehdä mahdollisimman helppo.

 

Teksti: Annariitta Nousiainen

Annariitta Nousiainen

myyntipäällikkö, rekrytointimarkkinointi
040 766 9402
annariitta.nousiainen@kalevamedia.fi

Onko osaajien tavoittaminen vaikeaa? Autamme mielellämme rekrytointiviestin kirkastamisessa ja sen nostamisessa oikeisiin kanaviin.

Katso lisää ja innostu