Asiakasymmärrys luo kilpailuetua

Mitä paremmin ymmärrät asiakkaitasi, sitä paremmin pystyt palvelemaan heitä.

Väitetään, että markkinointi monimutkaistuu, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Viisas on aina päässyt vähemmällä ja pitemmälle, niin tänäkin päivänä. Hyvä markkinointi mitataan sillä, miten hyvin ymmärrät asiakasta. Meidän roolimme on tuoda tätä viisautta asiakkaillemme.

Tuntemalla asiakkaasi, ymmärtämällä heidän tarpeensa ja huomioimalla oman palvelusi sijoittuminen markkinaan, voit oppia tavoittamaan asiakkaasi oikealla viestillä entistä tehokkaammin.

Asiakasymmärrys on oleellinen osa menestyvää liiketoimintaa. Sen avulla löydät keinot tavoittaa asiakkaasi ja ymmärrät, miten heille kannattaa viestiä. Kun tiedät, keitä asiakkaasi ovat, mikä heitä motivoi, mitkä heidän arvonsa ovat, ja miten he arkeaan elävät, pystyt palvelemaan heitä paremmin ja auttamaan heitä omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Ne yritykset, jotka osaavat hyödyntää parhaiten dataa, kasvavat ja tekevät parempaa tulosta. Ei tarvitse enää arvailla.

Tietoa asiakkaista, markkinoinnista ja myynneistä kertyy moneen eri järjestelmään ja kanavaan. Ajantasaisen tiedon ja kokonaiskuvan ylläpitäminen on aikaa vievää ja työlästä ja vaatii monen järjestelmän asiantuntijuutta. Kasvun Alustan avulla keräämme sinulle tärkeät tiedot yhteen paikkaan. Kaleva Media tarjoaa asiakkailleen data-alustan palveluna, mikä sisältää tietojen keräämisen, integroinnin, tietomallinnuksen ja analytiikan.

Kaleva Media Kasvun Alustan avulla otat datan hyötykäyttöön. Palvelu on ”avaimet käteen” -palveluna ja rakennamme sisällöt tarpeesi mukaan. Seurantatyökalu (dashboard) on ytimekäs, selkokielinen ja helposti lähestyttävä. Se tuo markkinoinnin ohjaamiseen ja reagointiin vaivattomuutta.

Kysy lisää meiltä!

Heidi Kananen

johtaja, yritysasiakkaat ja palvelut
040 410 9541
heidi.kananen@kalevamedia.fi