Pohjoista Kanttia ja asiakasymmärrystä

Tiedätkö minkälaisia pohjoissuomalaiset ihmiset ovat? Mikä heille on tärkeää, mikä erottaa heidät muusta Suomesta?
Vaikuttaako heidän ostopäätökseensä
hinta, laatu vai jotkin muut tekijät?