Ei mitään unelmahöttöä, vaan keino kehittää bisneksesi kannattavuutta

Yritykset, tuotteet ja palvelut kilpailevat asiakkaista. Usein samalla toimialalla valitettavan samankaltaisin keinoin. Tekee mieli kysyä, kuinka erottaa kahelin kahjosta, höperön hölmöstä, pölvästin pölhöstä, kuten Laura Ruohonen Yökyöpelit -kirjassaan.

Omilla vahvuuksilla erottuminen olisi elintärkeää yrityksille, mutta miksi niin monet yritykset yrittävät pärjätä samoilla keinoilla kuin muutkin saman toimialan yritykset? Sama ilmiö näkyy niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoinnissakin. Yritykset käyttävät markkinoinnissaan samoja kanavia, samantyylisiä viestejä, jopa samankaltaisia värejä, kuvia ja argumentteja, markkinoiden samalla tavalla muotoiltuja ja hinnoiteltuja palveluita tai tuotteita. Ja tämä on aika höperöä. Vai liekö kahelia? Ehkä kuitenkin vain turvallisuushakuista tai hiljalleen samankaltaistumiseen johtanut tapa vastata asiakkaiden tarpeisiin samoilla tavoilla. Mutta kuinka tässä tasapäistyneiden yritysten, tuotteiden ja palveluiden viidakossa asiakas voisi erottaa, mitä kannattaisi valita?

Ei pelkkää kaunista pintaa

Erottautua voi omalla vahvalla brändillä. Kyllä, brändi on vaikea termi. Se on yksi bisnesmaailman väärinkäytetyimmistä termeistä, joten sen sidos liiketoiminnan kehittämiseen on säilynyt epämääräisenä. Brändistä puhuttaessa saatetaan viitata pelkästään yrityksen visuaaliseen ilmeeseen, logoon tai nimeen. Brändi ei kuitenkaan ole päälle liimattua, siloteltua pintakuvaa. Eikä sitä voi typistää pelkäksi logoksi, yritysilmeeksi tai sloganiksi, vaikka niillä kaikilla omat tärkeät roolinsa brändin kommunikoinnissa ja tunnistettavuudessa onkin.

Brändi tuottaa tuloksia

Brändi on se arvo, jota yrityksesi tuottaa asiakkaillenne. Brändin ytimessä on yrityksesi kilpailuetu. Eli se, joka saa asiakkaat ostamaan yritykseltäsi useammin ja enemmän. Se, joka erottaa yrityksesi kilpailijoista. Se jokin, joka nostaa yrityksesi asiakkaiden harkintalistalle. Se jokin, joka saa asiakkaat sitoutumaan yritykseesi ja suosittelemaan sitä muille. Se, joka kannattelee yritystäsi vaikeina aikoina, suojaa vaikeuksilta ja saa asiakkaat maksamaan parempaa hintaa. Se jokin, joka tekee yrityksestäsi houkuttelevan työnantajana. Se, joka saa sidosryhmät kiinnostumaan yrityksestäsi ja puhuttelee rahoittajia. Se, joka näkyy liikevaihdon kasvuna ja tuloksen paranemisena.

Ylimmän johdon agendalla

Brändi yhdistää markkinoinnin ja liiketoiminnan johtamisen, se ei pysy missään lokerossa eikä alistu vain muutamien ihmisten vaalimaksi. Se kuuluu yrityksen kaikille työntekijöille eikä pelkästään markkinointi-ihmisille. Ihmisten tapa tehdä työtään, kohdata asiakkaat ja muut sidosryhmät, ja pitää lupauksensa, kertoo yrityksestäsi enemmän kuin mitkään sanat tai kuvat. Brändi rakentuu ihmisten mielissä ja sydämissä, kokemusten ja kohtaamisten perusteella. Siksi brändin johtaminen on kulttuurin rakentamista ja olennainen osa strategian toteuttamista. Brändi kuuluu yrityksissä ylimmän johdon agendalle.

Mikä on yrityksesi kilpailuetu?

Jos haluat pärjätä liiketoiminnassasi paremmin, keskity brändiisi. Ensimmäinen askel brändin rakentamisessa on kilpailuedun löytäminen. Miten yrityksesi erottuu kilpailijoista asiakkaille relevantilla tavalla? Kilpailuedun löydyttyä voidaan määritellä yrityksesi brändi-identiteetti eli se, millaisena haluat asiakkaittesi kokevan yrityksesi. Tätä mielikuvaa ei voi rakentaa vain markkinoinnin keinoin, vaan ne rakentuvat jokaisessa kohtaamisessa yrityksesi kanssa. Yrityksen tiloissa, verkkosivuilla, mainonnassa, tavassasi palvella ja puhua asiakkaille, kaikissa brändimateriaaleissa.

Brändin rakentaminen ei tapahdu yhdessä yössä. Se vaatii aikaa, työtä ja rahaa. Mutta se ei ole kulu, vaan investointi yrityksesi kasvupotentiaalin tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Heli Uitto

asiakkuuspäällikkö, luova suunnittelija
040 836 7840
heli.uitto@kolmaspolvi.fi

Kaleva Median brändin ytimessä on pohjoisen henkisen ja taloudellisen vireyden vahvistaminen ja siksi autamme yrityksiä syventämään asiakasymmärrystään ja rakentamaan vahvempia brändejä.

Jos kaipaat apua yrityksesi kilpailuedun tunnistamiseen ja brändin rakentamiseen, ota yhteyttä. Autamme yritystäsi näkemään, mikä tekee brändistäsi ainutlaatuisen, ja keksimme keinot kertoa sen asiakkaillenne.

Katso lisää ja innostu

Muutoksen ja pysyvyyden tasapaino

Kaleva Median digi- ja sisältömarkkinointipalveluiden johtaja Karoliina Haikonen palaa uudessa kirjoituksessaan markkinointiuransa alkuaikoihin ja siihen, mistä hänen työuransa alkoi ja mikä asia pätee edelleen – 20 vuoden jälkeen. Lue lisää

Markkinoinnin kaksi aikaulottuvuutta; brändimarkkinointi vs. liidigenerointi

Markkinointia suunnitellessa on hyvä pysähtyä miettimään tekemisen eri aikaulottuvuuksia. Liiketoiminnassa useimmilla iso tavoite on voittaa kilpailu, vallata uusia markkinoita ja menestyä pitkällä tähtäimellä. Miten varmistetaan, että pitkä tähtäin on mukana tekemisessä ja millainen markkinointi tukisi näitä tavoitteita. Vastaavasti pitkälle ei pääse, jos lyhyellä tähtäimellä ei ole tuloksia näkyvissä.

Anu Rosberg, markkinointisuunnittelija, Kaleva Media

Markkinoinnista puhuttaessa törmää väistämättä keinovalikoimakirjoon, fancyihin termeihin ja tunteeseen, että kaikkea pitäisi kokeilla itsekin. Älä kuitenkaan hätäänny terminologiasta, vaan mieti niiden taakse ja arvioi, onko tekemisen vaikutukset pitkäjänteisiä vai kengänkärkiin ulottuvia. Tee valinnat omien tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta.

Brändimarkkinointi vaatii sinniä

Pitkällä tähtäimellä brändi kannattelee liiketoimintaasi ja erottaa sinut muista. Se tarkoittaa siis sitä mielikuvaa, joka asiakkailla tulee mieleen sinusta. Brändi syntyy ihmisten mielissä, mutta pitkäjänteisellä tekemisellä noita mielikuvia voi muokata. Kun määrittelet itse tavoitemielikuvan ja identiteettisi, voit systemaattisella työnteolla rakentaa matkaa kohti tuota tavoitemielikuvaa. Vahva ja muistettava brändi ei kuitenkaan synny heti ja mielikuvia on joskus todella vaikea muuttaa, siksi pitkämielisyys on kaiken a ja o brändejä rakennettaessa.

Brändi ei kuitenkaan synny mainonnan tuotoksena tai verkkosivun ansiosta yksinomaan, vaan brändimielikuva rakentuu kaikista niistä kohtauspisteistä, joihin asiakas törmää. Puhutaan brändikokemuksesta. Joka puolestaan on osa asiakkaan kokemaa asiakaskokemusta.

Menestynyt brändi on yhdenmukainen ja tunnistettava

Brändijohtaminen on oltava yrityksen johdon agendalla, sillä kaikkien tekoja vaaditaan brändin rakentamisessa. On tärkeää, että kilpailuetua, brändin ydintä, identiteettiä ja tapaa olla ja hengittää on tekemässä yritys johtoa myöden. Luodaan brändimääritelmä, joka tuo esille ne asiat, joita yritys oikeasti edustaa.

Kun yrityksen johto on sitoutunut brändikokemuksen vaalimiseen, tavoiteltava brändimielikuva edustaa yritykselle ominaisia asioita ja sisäisen markkinoinnin kautta kaikki työntekijät ymmärtävät, miten tavoiteltu brändimielikuva ohjaa jokaista valintaa, näkyy se kaikessa yrityksen toiminnassa. Näin syntyy yhdenmukainen ja tunnistettava brändikokemus.

Miksi Apple on niin menestynyt? Kun mietin itse kaikkia kohtauspisteitä, joissa olen yhtiöön törmännyt – verkkosivut, käyttöliittymä, pakkaukset, laitteet, brand store, sosiaalinen media, videot, mainokset, tukisivut – kaikista huokuu sama henki, aikakausi ja tyylisuunta. Valinnat ovat tietoisia. Viestit ja visuaalisuus harkittuja. Keinot kompromissittomia ja tyylille uskollisia.

Vastaavasti monet meistä tunnistavat kohtaamisia eri brändien kanssa, joissa palvelukokemus tuottaakin pettymyksen. Julkisuudessa maalattu kuva antoi odottaa jotain muuta. Brändit ovat siis myös hyvin haavoittuvaisia. Välillä asiakkaan lojaalisuus brändiä kohtaan kestää pettymyksen ja välillä ei.

Mikä ihmeen liidigenerointi?

Entäs sitten se toinen aikaulottuvuus? Lyhyt tähtäin, kamppikset, liidigenerointi. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Jos tehdään brändimarkkinointia, eikö se sitten tuo myyntiä automaattisesti? Tuo, mutta niin hitaasti, että on syytä miettiä myös myyntiä tuovia lyhyen tähtäimen keinoja. Toisille yritykselle sopii henkilökohtainen myynti, kivijalkamyymälät ja tuotemainonta paikallislehdessä. Vastaavasti toisille se voi tarkoittaa verkkokauppaa, Google-mainontaa ja vaikuttajamarkkinointia. Tai kaikkia näitä yhdessä. Se millaisia keinoja valjastat käyttöösi, vaihtelee sinun asiakaskuntasi, heidän ostotottumustensa, tavoitemarkkinoidesi ja luonnollisesti resurssiesi mukaan.

Markkinointiko hömppää?

Aikaulottuvuusajattelu on siis keino varmistaa, että olet kilpailukykyinen, uniikki ja muistettava pitkällä tähtäimellä sekä teet tulosta jo matkan varrella. Vaikuttaa aika loogiselta. Kyllä, sitä se onkin. Mutta silti se usein unohtuu. Ja unohtaminen johtaa siihen, että markkinointiin suhtaudutaan ristiriitaisesti yritysjohtoja myöden. Markkinointi saatetaan mieltää puhtaasti markkinointiviestinnäksi ja ad hoc kampanjoinniksi. Tai vastaavasti brändityö koetaan markkinoinnin ”hömppänä”.

Oikeasti markkinointi on kokonaisvaltaista ja strategista tekemistä. Faktoihin perustuva kova kaupantekokoneisto, josta hömppä ja mututuntuma on kaukana.

Jos koet, että voisit hyötyä avusta ja sparrauksesta markkinoinnin, olehan yhteydessä ja pyydät meidän asiantuntijat avuksi. Autamme yrityksiä kasvamaan markkinoinnin avulla ja paikallistuntemusta hyödyntäen. Lue lisää asiakkaidemme Kasvun Paikoista täältä.

Anu Rosberg
markkinointisuunnittelija, digi- ja sisältömarkkinointipalvelut, Kaleva Media

Tutustu sisältömarkkinoinnin palveluihimme

Sisältömarkkinointi