Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018

EU:n tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation), astui voimaan 25.5.2018. Lainsäädännön tavoitteena on turvata yksilön oikeutta omaan dataansa ja parantaa yksityisyyden suojaa. Lisäksi tietosuoja-asetus vastaa uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin, yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa sekä edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

Kaikilla Kaleva Median yhtiöillä (”Kaleva”) tämä tarkoittaa käyttäjän näkökulmasta sitä, että jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoa kerätään, mihin sitä käytetään ja kuinka kauan tietoa säilytetään. Jokaisella asiakkaalla on myös oikeus tulla unohdetuksi sekä nähdä itseä koskeva tieto. Käyttäjällä on oikeus suostua tai kieltäytyä käyttäytymistiedon keruusta. Hänellä on myös oikeus oikaisuun.

Sisältöjen ja palveluiden tuottaminen asiakkaillemme vaatii datan keräämistä käyttäjistämme. Luottamuksemme turvaamiseksi meille on elintärkeä kerätä dataa tietoturvallisesti ja asiakkaidemme tietosuojaa kunnioittaen. Dataa kerätään Kaleva Median käyttöön.

Lue lisää: Tietosuoja palveluidemme käyttäjille