Unelma, tarkoitus ja arvot

Unelmamme on olla paikallisuuden maailmanvalloittaja, joka lisää ihmisten ymmärrystä ja yhteenkuuluvuutta juuri heitä kiinnostaviin asioihin ja yhteisöihin. Muutamme paikallisuuden käsityksen läheisyydeksi ihmisiä ja asioita kohtaan, mikä on enemmän kuin alueellisesti rajautuva paikallisuus.

Tinkimätön luotettavuus on kaiken toimintamme ydin.

Luotamme itseemme, toisiimme ja kumppaneihimme. Toimimme itse niin, että luottamus meitä kohtaan säilyy vahvana.

Olemme rohkeita kehittymään, intohimoisia uudistumaan.

Uskallamme yrittää, kokeilla ja erehtyäkin.

Saavutamme yhdessä.

Teemme työtä yhteisten päämäärien eteen ja iloitsemme saavutuksistamme. Vain yhdessä tekemällä voimme tähdätä korkeammalle.

Arvostamme jokaista ihmistä.

Olemme avoimia ja inhimillisiä toisia ihmisiä kohtaan. Kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme.

Kannamme vastuun.

Otamme oma-aloitteisesti vastuun itsestämme, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.