Unelma, tarkoitus ja arvot

Unelmamme on olla paikallisuuden maailmanvalloittaja, joka lisää ihmisten ymmärrystä ja yhteenkuuluvuutta juuri heitä kiinnostaviin asioihin ja yhteisöihin. Muutamme paikallisuuden käsityksen läheisyydeksi ihmisiä ja asioita kohtaan, mikä on enemmän kuin alueellisesti rajautuva paikallisuus.

Arvot ovat kulttuurimme kivijalka. Ne ohjaavat jokapäiväistä tekemistä ja kanssakäymistä niin työntekijöiden kuin asiakkaiden kanssa.  Me uskomme, että innostava työntekijäkokemus luo erinomaista asiakaskokemusta ja pitkäkestoista kilpailuetua.

Tinkimätön luotettavuus on kaiken toimintamme ydin.

Luotamme itseemme, toisiimme ja kumppaneihimme. Toimimme itse niin, että luottamus meitä kohtaan säilyy vahvana.

Olemme rohkeita kehittymään, intohimoisia uudistumaan.

Uskallamme yrittää, kokeilla ja erehtyäkin.

Halu ja kantti uudistua ja kasvaa vie meitä jatkuvasti eteenpäin. Se on poisoppimista, uuden kokeilua ja tekemistä. Se on jokaisen halua kehittää itseään.

Saavutamme yhdessä.

Teemme työtä yhteisten päämäärien eteen ja iloitsemme saavutuksistamme. Vain yhdessä tekemällä voimme tähdätä korkeammalle.

Yhdessä saavuttaminen jokaista arvostaen on takeemme tavoitteelliselle liiketoiminnalle. Ei hinnalla millä hyvänsä, vaan toisiamme tukien.​

Arvostamme jokaista ihmistä.

Olemme avoimia ja inhimillisiä toisia ihmisiä kohtaan. Kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme.

Vain vahvistamalla luottamusta joka päivä, niin työtovereiden kuin asiakkaiden keskuudessa, rakennamme pitkäkestoista kilpailuetua ja asiakasuskollisuutta.

Kannamme vastuun.

Vastuu Pohjoisesta on tapamme tehdä vastuullista liiketoimintaa ja luotettavaa journalismia alueellamme. Se on tekoja Pohjoisen talouden, ihmisten ja luonnon hyväksi.