Indieplace Oy:n Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Indieplace Oy
Y-tunnus 2294668-1
Käenkuja 3 A, 00500 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Häkkinen
Puhelin 044 5362 094
Yhteydenotot: support@indieplace.fi

3. Rekisterin nimi

Indieplace Oy:n Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Indieplace oy on vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut markkinointi- ja media-alan yritys. Markkinointipalveluita myydään asiakasyrityksille. Tietoja hyödynnetään alla kuvattuihin tarkoituksiin Indieplace Oy:n, Kaleva-konsernin ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan edistämiseksi
Rekisteriin kerätään ja siellä säilytetään nykyisten, entisten ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden yhteystietoja sekä tietoa heidän kontaktihistoriastaan
Tietoja hyödynnetään myyntiprosessissa
Tietoja hyödynnetään Indieplace oy:n palveluiden markkinoinnissa
Käytettävä järjestelmä on Salesforce.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Tietoja säilytetään kaupankäynnin ja tarjousten kohdentamisen vuoksi
Tietoja säilytetään myynti -ja markkinointi tarkoituksiin

6. Tietosisältö

Yhteyshenkilön tiedot
Nimi
Yritys
Asema yrityksessä
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Käyntiosoite
Yhteyshenkilöön liittyvät myyntiprosessin tapahtumat ja Indieplacen työntekijöiden muistiinpanot
Indieplacen henkilökunnan yhteyshenkilöön liittämät kategorisoinnit

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot lisätään rekisteriin ennen yhteydenottoa Indieplacen työntekijän toimesta
Tietoa kerätään kaikista relevanteista kontakteista, jotka yhteyshenkilön kanssa käydään
Tietoa kerätään sähköpostiseurannan kautta sähköpostiviestien herättämistä reaktioista
Tietoja kerätään Indieplace.fi-sivuston kautta, kun henkilö luovuttaa tietonsa lataamalla sivustolta tiedostoja, rekisteröitymällä asiakasuutiskirjeen tilaajaksi tai hyödyntämällä yhteydenottolomaketta
Tietoa kerätään julkisista medialähteistä

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Palveluun syötetyt tiedot säilyvät EU:n ja ETA:n sisäpuolella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Indieplace Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat sekä Salesforcen tukihenkilöt ongelmien selvittämistä varten
Salesforce takaa, että tietojen käsittely on tietoturvallista ja prosessit ovat auditoitavissa. Tarvittaessa käytetyt toimintatavat ovat jäljitettävissä.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun tietosuojaselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu

12. Tietojen elinkaari

Tietoja säilytetään niin kauan kun yhteystiedot ovat voimassa ja ovat tarpeellisia myyntiprosessin kannalta
Kun yhteyshenkilöiden kontaktihistoria on oleellista asiakassuhteen hoidon kannalta

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisterin jäsenille tiedotetaan Asiakasrekisterin Tietosuojaselosteessa tai Rekisteriselosteessa tapahtuvista muutoksista sähköpostitse

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi päästä omiin tietoihinsa ottamalla yhteyden Salesforcen kautta. Rekisteröity voi olla merkittynä yhteyshenkilöksi myös jonkin muun yrityksen Salesforce-tilillä kuin Indieplacen.
Rekisteröity voi myös esittää pyynnön päästä Indieplacen rekisteröimiin tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaa (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä
Rekisteröity voi esittää pyynnön myös suoraan Salesforcelle, jolloin muutokset tehdään myös muiden yritysten hallitsemiin Salesforce-tileihin.

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä
Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttäminen ei ole välttämätöntä yritystoiminnan jäljitettävyyden kannalta
Rekisteröity voi esittää pyynnön myös suoraan Salesforce, jolloin hänen tietonsa voidaan poistaa myös muiden yritysten hallitsemilta Salesforce-tileiltä.

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.
Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä