Julkaisu ja jakaminen

Sisällöille on mahdollista saada kolmenlaista medianäkyvyyttä: omaa, ostettua ja ansaittua.

Omia medioita eli yritysten verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja verkkokaupat ovat oleet olemassa vasta pari vuosikymmentä ja niihin kannattaa yritysten ehdottomasti panostaa, jotta inspiraatio ja informaatio on saatavilla silloin, kun potentiaalinen asiakas sitä etsii.

On tärkeää aikatauluttaa sisältöjen julkaisu oikeaan aikaan, ja kouluttaa henkilöstöä jakamaan sisältöjä omissa kanavissaan. Kanta-asiakkaasi ja suosittelijasi löytävät omat mediasi suoraan ja parhaimmillaan jakavat sisältöjäsi eteenpäin. Tästä huolimatta, ostettu ja ansaittu media ovat tarpeen ja vahvistavat tunnettuuttasi.

Tutustu palveluihimme ja anna meidän auttaa sinua viestiesi näkyvyyden parantamisessa.