Tutkimuspalvelut

Asiakasymmärrys on oleellinen osa menestyvää liiketoimintaa. Ilman riittävän hyvää asiakasymmärrystä markkinoijan on vaikea suunnitella toimivaa markkinointia ja myyntiä ja johtaa niitä menestyksekkäästi.

Digitalisoituva ja monimutkaistuva markkinointi ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuminen ovat nostaneet asiakasymmärryksen merkityksen täysin uudelle tasolle.

Räätälöityjen kuluttaja- ja markkinatutkimustemme avulla pääset sukeltamaan syvemmälle nykyisten tai potentiaalisten asiakkaidesi käyttäytymiseen ja ajatusmaailmaan. Hahmotat omaa toimintaympäristöäsi paremmin. Tunnistat omia vahvuuksiasi ja kehityskohteitasi suhteessa kilpailijoihin. Ymmärrät, mistä kilpailuetu on otettavissa.

Miksi valita Kaleva Median tutkimuspalvelut?

Toteutamme tutkimuksia eri aloilla toimiville eri kokoisille yrityksille ja organisaatioille kanava- ja kumppaniverkostoamme hyödyntäen. Tutkimukset suunnitellaan aina tarvekohtaisesti, ja asiantuntijamme auttavat keskeisten kysymysten kirkastamisessa. Toteutuksen lisäksi saat valmiin tutkimusraportin avainlöydöksineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Tulokset käydään kanssanne yhteisesti läpi, ja niitä voidaan hyödyntää useaan eri tarkoitukseen.

Tutkimuksemme tärkein anti eivät ole tilastot, faktat ja raportit, vaan se ymmärrys, jota niiden pohjalta luodaan. Autamme tunnistamaan merkityksellisen tiedon ja rakentamaan sen pohjalta ymmärrystä kehittämisen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Tutkimusten antia voitte hyödyntää esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • strateginen suunnittelu
  • kilpailuedun tunnistaminen ja vahvistaminen
  • brändin vahvistaminen
  • liiketoiminnan kehittäminen
  • markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen
  • asiakaskokemuksen kehittäminen
  • mainonnan kehittäminen
  • myynnin kasvattaminen.

Tutkimuksen tulosten läpikäynti vuorovaikutuksessa asiantuntijan kanssa tarjoaa hedelmällisimmät mahdollisuudet oivallusten tekemiseen ja kehittämisideoiden tunnistamiseen. Suurin konkreettinen hyöty tutkimuksesta saadaan liiketoiminnalle kun sen tulosten perusteella päätetään tehdä muutoksia oman yrityksen toiminnassa.

Tutkimuspalvelumme auttavat sinua asiakaslähtöisen markkinoinnin suunnittelussa.

Asiantuntijamme kertovat lisää

Tutkimuspalvelumme auttavat sinua asiakaslähtöisen markkinoinnin suunnittelussa.

Mari Jauhola

Insight Manager
044 794 9830
mari.jauhola@kalevamedia.fi

Heli Uitto

markkinointisuunnittelija
040 836 7840
heli.uitto@kalevamedia.fi