Kasvun Alusta -datapalvelut

Tarjoamme datapalveluja markkinoinnin ja myynnin johtamisen tueksi.

Johtamisen kannalta oleellista tietoa asiakkaista, markkinoinnista ja myynneistä kertyy moneen eri järjestelmään ja kanavaan. Ajantasaisen tiedon ja kokonaiskuvan ylläpitäminen, seuraaminen ja hyödyntäminen on aikaa vievää ja työlästä ja voi vaatia monen järjestelmän asiantuntijuutta.

Tarjoamme markkinoijille palveluna markkinoinnin ja myynnin johtamisen keskeiset tiedot yhteen paikkaan, Kasvun Alustalle. Helposti ja havainnollisesti hyödynnettäväksi.

Kasvun Alustan avulla voit syventää asiakasymmärrystäsi askel kerrallaan. Se mahdollistaa kustannustehokkaan ja helpon tavan hyödyntää dataa liiketoimintasi kehittämisessä. Kasvun Alusta laajenee markkinoijan liiketoimintatarpeiden mukaan esimerkiksi alun kampanjaseurantatasosta asiakassegmentoinnin hyödyntämiseen markkinoinnin automaatiossa ja myyntistrategian pohdinnoissa.

Kasvun Alusta koostuu kolmesta eri tasosta: Markkinointi-, Myynti- ja Liiketoimintatutkasta.

Palvelun tuottaa Kolmas Polvi.

moi@kolmaspolvi.fi