Rekisteriseloste

Ilmoitustietokannan rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE KALEVAN Enterprise-ilmoitusjärjestelmästä

Jos haluatte tarkistaa järjestelmään tallennettuja tietojanne, lähettäkää tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

1. Rekisterinpitäjä

Kaleva Oy
PL 170, 90401 OULU
käyntiosoite Lekatie 1
puhelin (08) 5377 111
y-tunnus 0187274-0
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kaleva.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Irene Erkkilä,
ilmoituslaskutuksen esimies/tukipalvelut
puhelin 040 547 9773,
faksi (08) 5377 248

3. Rekisterin nimi

Enterprise-ilmoitusjärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset edellytykset:
– asiakassuhteen hoitaminen
– ilmoitusten laskuttaminen
– liikeasiakkaiden yhteyshenkilötiedot myynnin yhteydenpitoa varten
– mahdolliset perintätoimenpiteet
– asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointiviestintä

Henkilötietolain 4. luvun mukainen henkilötietojen käsittely

– suoramarkkinointilähetykset asiakkaille
– tutkimustoiminta, mm. asiakastyytyväisyys- ja brandytutkimukset

5. Rekisterin tietosisältö

– asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero
– henkilötunnus luottokaupassa
– tiedot ilmoituksista
– asiakkaan avoin ja erääntynyt saldo
– luottohäiriöt

6. Säännönmukaiset tietolähteet

– asiakkaalta hänen suostumuksellaan
– luottokaupassa henkilötunnus tietosuojalain 13 §:n perusteella

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Enterprise-ilmoitusjärjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

10. Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastus oikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä esim. omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

11. Tiedon oikaisu

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot omaaloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.

Tilaustietokannan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE Cirix-levikkijärjestelmästä. Laadittu 5.4.2006

Jos haluatte tarkistaa järjestelmään tallennettuja tietojanne, lähettäkää tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina allamainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

1. Rekisterinpitäjä

Kaleva Oy
Y-tunnus 0187274-0
PL 170 90401 Oulu
Käyntiosoite Lekatie 1
Puhelinkeskus (08) 5377 111
e-mail etunimi.sukunimi@kaleva.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Raija Bräysy, sovellusasiantuntija
puhelin (08) 5377 614,
vaihde (08) 5377 111,
faksi 08) 5377 268

3. Rekisterin nimi

Cirix-levikkijärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §: n mukaiset yleiset edellytykset.
Asiakassuhteen hoitaminen
– tilauksien ylläpito
– lehden lähettäminen
– laskutus – mahdolliset perintätoimenpiteet
– asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointiviestintä.

Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely. Suoramarkkinointi asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö

– asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– tiedot tilauksista
– palautetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakaskontakteissa kerääntyvät tiedot sekä asiakkaalta hänen suostumuksellaan saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Cirix-tilausjärjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

10. Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä esim. omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

11. Tiedon oikaisu

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.

Verkkotuotteiden rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE Kalevan verkkotuotteista. Laadittu 5.4.2006

Jos haluatte tarkistaa järjestelmään tallennettuja tietojanne, lähettäkää tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina allamainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

1. Rekisterinpitäjä

Kaleva Oy
Y-tunnus 0187274-0
PL 170 90401 Oulu
Käyntiosoite Lekatie 1 Oulu
Puhelinkeskus (08) 5377 111
e-mail etunimi.sukunimi@kaleva.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Raija Bräysy, sovellusasiantuntija
puhelin (08) 5377 614,
vaihde (08) 5377 111,
faksi 08) 5377 268

3. Rekisterin nimi

Cirix-levikkijärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §: n mukaiset yleiset edellytykset
– Kalevan näköislehden ja Kaleva.fi tuotteiden tilaamiseen liittyvä ylläpito
– sähköisten palveluiden tilaaminen
– laskutus
– mahdolliset perintätoimenpiteet
– asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointiviestintä

Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely.
Suoramarkkinointilähetykset asiakkaille

5. Rekisterin tietosisältö

– asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– tiedot tilauksista
– palautetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta hänen suostumuksellaan saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Cirix-tilausjärjestelmän ja verkkotilausten tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

10. Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä esim. omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

11. Tiedon oikaisu

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.

Suoramarkkinointikielto

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tietojen tarkastaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.