HTML5-mainokset

HTML5-mainos on kuin pieni ja kevyt HTML-sivu. Voit käyttää mainoksen rakentamiseen työkalua kuten Notepad++, CofeeCup, Sublime, Notepad tai animointityökaluja kuten Adobe Edge tai Google Web Designer.

Yleisohjeet

 • HTML5 mainosten ohjeet koskevat myös tagin takaa ajettavia aineistoja.
 • Aineiston tulee olla SSL (HTTPS) yhteensopiva.
 • Desktop-kampanjoissa tulee käyttää iframe-tageja.
 • On suositeltavaa, että kaikki mainoksessa käytettävät tiedostot, kuten esimerkiksi mainoksessa käytetyt kuvat, JavaScript-kirjastot, fonttitiedostot ja CSS-tiedostot latautuvat kyseisen kolmannen osapuolen toimijan palvelimilta, eivät sijaitse jaetuilla palvelimilla.
 • Linkkien tulee avautua uuteen välilehteen (_blank).
 • Määritä mainoksille uniikit tunnisteet, luokat, muuttujat ja funktiot.
 • Aineiston bodyn margin-arvoksi tulee asettaa 0, jotta bannerin ulkoreunoille ei ilmesty ylimääräisiä reunaviivoja.
 • Huomioi, että mainos julkaistaan median sivulla/sovelluksessa iframen sisällä.
 • Tarkista että klikkiseuranta on tehty ohjeistuksemme mukaisesti.
 • HTML oletusmerkistö on UTF-8
 • Pidä tiedostojen määrä järkevänä, jokainen yksittäinen tiedostolataus kuormittaa ja pidentää mainoksen/sivun latausta. Mainoksen ensilatauksen requestien määrä tulee olla 15.

Zip-muodossa toimitettava aineisto

 • Huomioi aineiston kokorajoitukset.
 • Mainoksen tulee latautua zip-paketin juuressa olevasta index.html-tiedostosta.
 • Aineisto voi koostua kansiorakenteesta, jossa esimerkiksi tyylitiedostot ja kuvat sijaitsevat omissa kansioissaan.
 • Zip-paketin tulee sisältää kaikki mainokseen liittyvät tiedostot.
 • Kaikki mainokseen liittyvät tiedostot (kuvat, skriptitiedostot, fontit, tyylitiedostot) tulee laskea mainoksen tiedostokokoon mukaan.

Mobiililaitteilla näytettävä aineisto

 • Testaa mainos iOS, Android ja Windows Phone alustoilla. Aineiston tulee toimia vähintään iOS9+, Android 4.4+ ja WP 8.1+ alustaversioissa.
 • Ilmoita aineiston toimituksen yhteydessä jos mainos toimii vain jollain tietyillä alustoilla tai tietyillä laitteilla.