Sisältömarkkinoinnin ABC

Sisältömarkkinointi on nopeasti kasvava mainonnan ala, joka on hurmannut mainostajat ja mediatalot. Yksinkertaisuudessaan sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointiviestintää, jossa mainostaja esittelee asiantuntijuuttaan ja tuotteitaan viihdyttävällä ja kuluttajalle hyödyllisellä tavalla, ja luo näin entistä syvällisempää suhdetta asiakkaisiinsa.

Sisältömarkkinoinnin idea on vastavuoroisuudessa

Hyvä ja onnistunut sisältömarkkinointi on ikään kuin kiitollisuudenvelan luomista. Kun vastaanottaja kokee hyötyvänsä ilmaisesta ja arvokkaasta sisällöstä, hän haluaa todennäköisemmin antaa sisällön tuottajalle korvauksen saamastaan arvosta. Tämä korvaus voi näkyä esimerkiksi siinä, että vastaanottaja jakaa sisältöä eteenpäin verkostoilleen, jolloin yritys saa taas yhä enemmän näkyvyyttä.

Sisältömarkkinointi on parhaimmillaan erittäin kiinnostavaa sisältöä, joka lisää myönteistä suhtautumista yrityksen brändiin ja lujittaa asiakassuhdetta. Markkinointisisältö on tuotettava asiakkaan tarve edellä.

Mitä sisältöä ja missä sitä kannattaa julkaista?

Yleinen sanonta ”sisältö on kuningas” pitää edelleen paikkansa, mutta sen rinnalle on noussut yhtä tärkeäksi ajatukseksi ”kanavat ovat kuningatar”. Jos ei sisältöä julkaista oikeassa, sille parhaiten soveltuvassa kanavassa, toivottuja tuloksia on haastavaa saada.

Perinteisten painettujen kanavien lisäksi sisältöä luodaan ja jaetaan yhä enemmän digitaalisia kanavia hyväksikäyttäen. Mainostajien tulisi miettiä millaista sisältöä heiltä toivotaan ja keskittää pääpainoltaan eri sisällöt, kuten tekstit, kuvat ja videot, niille parhaiten soveltuviin kanaviin.

Kanavien valinnassa tulee ottaa huomioon myös yrityksen resurssit: onko yrityksellä tarpeeksi aikaa ja resursseja ylläpitää ja valvoa eri kanaviin julkaistuja sisältöjä? Ja ennen kaikkea, löytyykö yritykseltä tarpeeksi sisältöä jota se voi tuottaa tasaisella tahdilla? On tärkeää, että sisällöt suunniteltaisiin asiakkaiden kuuntelemisen kautta. eikä pelkästään yritysten sisältä päin.

Sisällön on tarjottava ratkaisuja kuluttajan ongelmiin sekä inspiraatiota ja oivalluksia tuotteen tai palvelun ympäriltä. Hyvä sisältö voi myös viihdyttää tai sykähdyttää. Tuote-esittely tai tekstimainonta ovat onnistuneen sisältömarkkinoinnin vastakohta.

Kiinnostuitko? Tutustu Kaleva Median tarjoamiin sisältömarkkinoinnin ratkaisuihin täältä.