Vinkkejä mainontaan

Mainonnan toimivuuteen vaikuttavat tekijät

Mainoksen huomioarvoon ja sen toimivuuteen vaikuttavat monet tekijät. Ilmoituskoolla on merkitystä ja noin puolet huomioarvosta voidaan selittää ilmoituskoolla. Huomatuimpia ovat kokosivut, etusivut ja liitteet, mutta myös pienemmällä ilmoituskoolla voi saavuttaa erinomaisia tuloksia, sillä huomioarvon vaikuttavat monet muutkin tekijät:

  • mainostajan tunteminen – kuinka hyvin mainostaja ja sen tarjoama tunnetaan entuudestaan?
  • mainostajan/brändin tunnistaminen – kuinka hyvin lukija tunnistaa kuka mainostaa?
  • mainoksen hyödyllisyys – kuinka hyödyllisenä lukijat pitävät ilmoitusta?
  • viestin ymmärtäminen – kuinka helppoa on ymmärtää ilmoituksen viesti?
  • kohderyhmään kuuluminen – kokeeko lukija, että ilmoitus on tarkoitettu hänelle?
  • toimialan kiinnostavuus – kuinka kiinnostavana mainostajan toimialaa pidetään?