Asiakastyyty­väisyys

Ovatko asiakkaat tyytyväisiä saamaansa palveluun? Vastaavatko tuotteet asiakkaiden odotuksia? Mitä asiakkaat odottavat saavansa yritykseltä?

Asiakkaiden tarpeet ja toiveet muuttuvat. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on jatkuva prosessi, jonka avulla yritys varmistaa kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa. Asiakkailta on hyvä kysyä asioita, jotka ovat yritykselle myös strategisesti tärkeitä.

Asiakkailta suoraan kysyttävän palautteen perusteella saadaan arvokasta tietoa asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Asiakastyyty­väisyys on kasvun edellytys.