Johto

Kaleva Oy on osakeyhtiö, jossa päätösvalta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimivan johdon kesken. Yhtiön osakkeista yli 90 prosenttia on yksityisten ihmisten omistuksessa. Osakkeet jakautuvat äänivaltaiseen K-sarjaan ja nk. etuoikeutettuun A-sarjaan.

Korkeinta päätösvaltaa Kaleva Oy:ssä käyttää sääntömääräisesti kerran vuodessa kokoontuva yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus muun muassa päättää Kalevan strategisista linjauksista, suurimmista investoinneista sekä valitsee yhtiön toimitusjohtajan.

Kaikkiaan yhtiöllä on noin 250 omistajaa.

Hallitus

Taisto Riski
kauppaneuvos (puheenjohtaja)

Carita Antell
kauppatieteiden maisteri (varapuheenjohtaja)

Antti-Pekka Jauho
professori

Kalle Korkeakivi
eMBA

Sari Heinonen
FT

Pekka Väisänen
KTM

Antti-Pekka Jauho (ylh.vas), Kalle Korkeakivi, Pekka Väisänen, Sari Heinonen, Carita Antell (alh.vasen), Taisto Riski

Johtoryhmä

Juha Laakkonen
Toimitusjohtaja

Juha Väyrynen
Liiketoimintajohtaja, Medialiiketoiminta, varatoimitusjohtaja

Jere Teutari
Liiketoimintajohtaja, Markkinointipalvelut -liiketoiminta

Tommi Silfverhuth
Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Anna Kärävä
Viestintä- ja kulttuurijohtaja

Pirjo Kytösalmi
Talousjohtaja

Juha Väyrynen (vas.), Juha Laakkonen, Anna Kärävä, Jere Teutari, Pirjo Kytösalmi ja Tommi Silfverhuth